Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176587722 "Обединение за Ивайловград 2020"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1404 район Триадица, бул."България"49А,офис 28
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ивайловград BG161PO001-5.3.03-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз