Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175322361 "Юнайтед травъл" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ул. "Николай Хайтов" №12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Обмен на добри практики между България и Испания за повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството” BG051PO001-7.0.07-0149-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз