Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176614799 ОБЕДИНЕНИЕ "НТСС / ИНФРАМ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Илинден, ж.к. „Захарна фабрика“, бл.18, вх.Б, ет.3, ап.11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот BG161PO005-1.0.06-0065-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз