Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104681860 ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ Еднолично дружество с ограничена отговорност
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново Област Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, п.код 5000, ул.КРАКОВ 5, вх. В, ет. 6, ап. 15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Оптимизиране организацията на трудовата дейност и подобряване на условията на труд в "КРИС - Р" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз