Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200711563 "Урбиа-Арх" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Евлоги Георгиев" 109




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Зелена и достъпна градска среда в град Велинград BG161PO001-1.4.09-0018-C0001
Велинград-интегриран град на бъдещето BG161PO001-5.3.02-0006-C0001
Създаване на готовност за следващият програмен период BG161PO001-5.3.02-0013-C0001
„В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.” BG161PO001-5.3.02-0035-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз