Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 1309167400137 НЦПО в системата на БТПП - клон ВТИК
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна бул. "Приморски" 135
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Създаване на по-добри условия на труд в "СВЕМАР" ООД" BG051PO001-2.3.02-0272-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз