Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200660026 Дамада ООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Севлиево 5400 Севлиево ЖК. МИТКО ПАЛАУЗОВ, бл. 21, вх. Б, ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване условията на труд в "Хоталич" ЕООД гр. Севлиево BG051PO001-2.3.02-0061-C0001
"Младежки перспективи чрез трудова заетост" BG051PO001-1.1.13-0496-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз