Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123075130 Иконом ООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък Област Стара Загора, община Казанлък, гр.Казанлък, Никола Петков 49, ап.8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване условията на труд във ВИТО 95 ООД BG051PO001-2.3.02-0198-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на МВ Янтра АД, гр.Габрово посредством инвестиции в енергоспестяващи мерки и оборудване" BG161PO003-2.3.02-0316-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз