Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200137677 "Конкурент Нюз"ЕООД
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца ул."Лукашов"№1,ет.3




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"о-добри условия на труд в "Българска леярна" ЕООД" BG051PO001-2.3.02-0032-C0001
„Монтана: бизнес при открити врата” BG051PO001-7.0.07-0158-C0001
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй BG161PO001-5.3.03-0004-C0001
"Надежда за развитие" BG051PO001-1.2.03-2021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз