Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201187640 "Климатик - САС" ЕООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград ул. "Менча Кърничева" № 1Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на условията на труд и изграждане на система за управление на здравето и безопасността при работа в Милия Джо ЕООД BG051PO001-2.3.02-0158-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз