Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176564061 ДЗЗД "Обучения Роман 2013"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1789 Мировяне ул."Ветрен" № 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване компетентността и ефективността на администрацията на Община Роман, чрез обучения в професионални и ключови компетенции BG051PO002-2.2.08-0202-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз