Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112653120 СТМ-ПАЗАРДЖИК - ЕООД ЕМИЛ НИКОЛОВ
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик БУЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 41
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„ЗВЕНО ЗА ПОМОЩ В ДОМАШНА СРЕДА – ПАНАГЮРИЩЕ” BG051PO001-5.1.04-0141-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз