Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175030930 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРОТЕХНИКА /БАТА/" Сдружение, юридическо лице, неправителствена организация
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ГР. СОФИЯ, общ. СТОЛИЧНА, бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 147 ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Онлайн земеделска къща-софтуерна платформа и прилежащи услуги" BG161PO003-1.1.05-0231-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз