Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 111587653 Строймонт ЕООД
Седалище Област: Монтана Oбщина: Монтана 3400 Монтана ж.к. Младост-1, бл. 24, вх. Б, ет. 2, ап. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Създаване на бизнес инкубатор Монтана" BG161PO003-2.2.01-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз