Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112643667 Лизингова брокерска къща "Изира" ЕООД
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик гр.Пазарджик, ул. "Марин Дринов" №11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване условията на труд на работни места в "Асарел - Медет" АД BG051PO001-2.3.02-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз