Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130478555 "СФСК" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Патриарх Евтимий" №66
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Партньори за по-добра местна и регионална политика“ BG051PO002-1.3.04-0038-C0001
Технологично обновление в "Маус-ПС" ЕООД BG161PO003-2.1.13-0061-C0001
Подобряване условията на труд на работни места в "Асарел - Медет" АД BG051PO001-2.3.02-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз