Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175439286 ФОРТУНА- 13 С
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. ФОНДОВИ ЖИЛИЩА бл. 215 вх.Б ет.1 ап.25
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Ефективно обучение-гарант професионализъм в охранителната дейност" BG051PO001-1.1.09-0079-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз