Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102603425 "ВАССТРОЙ КОНСУЛТ"ООД-гр.Бургас
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас жк ИЗГРЕВ бл.44 А вх.В ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Айтос" BG161PO005-1.0.07-0001-C0001
Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас BG161PO001-1.4.09-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз