Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115659185 Артемида - СТМ ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "П. Тодоров", №17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Звено за услуги в домашна среда в помощ на хората с увреждания от район „Южен” – община Пловдив BG051PO001-5.1.04-0086-C0001
Достоен живот за хората от Община Куклен BG051PO001-5.1.04-0155-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз