Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202016927 Служба по трудова медицина "Профилактика" ВМ ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Лерин", №23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Звено за услуги в домашна среда в помощ на хората с увреждания от район „Източен” – община Пловдив BG051PO001-5.1.04-0082-C0001
"Грижи в домашна среда" BG051PO001-5.1.04-0084-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз