Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176492669 Обединение "Виртуален музей Габрово"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Бул. "България" № 111, Ембаси суитс, сгр. Е1, ет.1, офис 1-3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за развитие на културно-историч1еския туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово BG161PO001-3.1.03-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз