Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101115693 1.ЕТ"Георги Коев",2."Йогре"ЕООД, и 3."Китанова"ЕООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград 101115693,гр.Благоевград, ул."Софрони Мазнев" № 19;2.101735228, гр.Благоевград, ул."Дж.баучер" № 12;3. 101773924, гр.Благоевград, ж.к."Еленово", бл.2, вх.Б, ап.12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на енергоефективни мерки в образователната инфраструктура на община Белица - ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с.Краище BG161PO001-4.1.03-0096-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз