Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120510054 ЕТ "Ели Славова"
Седалище Област: Смолян Oбщина: Рудозем 4960 Рудозем с. Елховец, община Рудозем
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Помощ за достоен живот чрез създаване на Център за услуги в домашна среда в Община Рудозем“ BG051PO001-5.1.04-0063-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз