Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176452735 "Реставрация Златоград"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив, ул. "Месемврия" №28, ет. 1, ап. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград BG161PO001-3.1.03-0043-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз