Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127603600 "Х-КОМ" ООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен гр. Шумен, ул. "Владайско въстание" № 24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„ПОМОЩ В ДОМА В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР” BG051PO001-5.1.04-0059-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз