Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 030092321 СД "Дожен-Георгиеви"
Седалище Област: Шумен Oбщина: Нови пазар 9900 Нови пазар гр. Нови пазар, ул."Оборище" № 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„ПОМОЩ В ДОМА В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР” BG051PO001-5.1.04-0059-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз