Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112635695 АЛЕКСАНДЪР МИНОВ
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Белово 4470 Белово СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 87
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Белово BG051PO001-5.1.04-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз