Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175251341 ХАН И КОЛБ ИНСТРУМЕНТИ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район Младост, ж.к. Младост-4, Бизнес парк София, сграда 11А, ет. 2, бл. 11А, ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нови технологии за производство на биогориво BG161PO003-1.1.05-0109-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз