Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 813140241 ФЛУИДА
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9023 Варна гр. Варна, район Владислав Варненчик, бул. “Цар Освободител“ № 246
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нови технологии за производство на биогориво BG161PO003-1.1.05-0109-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз