Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176451334 Дружество по ЗЗД „Управление ВиК Кнежа”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Столична Населено място: гр. София Район: Триадица ПК: 1301 Адрес: ул. ПОЗИТАНО №9 вх. А ет. 5 офис 16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа - първи етап и изграждане на ПСОВ - гр. Кнежа" BG161PO005-1.0.06-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз