Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202410676 "Мираж К-2013" ЕООД
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Кюстендил 2500 Кюстендил ХИСАРЛЪКА 183
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изпълнение на дейности включени в плана за управление на природен парк "Рилски манастир" BG161PO005-3.0.11-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз