Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176506250 "Балканика Арт" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ж.к. "Гоце Делчев", бл.14, вх.А, ет.2, ап.6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Античното наследство на Тракия BG161PO001-3.2.02-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз