Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 030064820 "МЕВ" ООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово ул." Варовник" 14, ет.3, ап.9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за безопасен труд BG051PO001-2.3.02-0236-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз