Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115537092 ОБЕДИНЕНИЕ „ОМЕГА 2000 – ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ“
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив Гр.Пловдив, ул.„Борба” №27
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим" BG161PO005-1.0.06-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз