Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127624007 "ПУПИЛЛА" ЕООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ул.”Цар Асен” №11,9700, гр.Шумен, Тел.:0898 808528
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Инвестиция в енергийна ефективност за осигуряване на качествена жизнена и работна среда на образователния процес в община Белослав BG161PO001-1.1.09-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз