Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127020804 ЕТ „Русанка Аргирова” - АРА
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен бул Мадара 40, ет. 4, ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН BG161PO002-3.3.02-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз