Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176487138 ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ДЕПО - БУРГАС"
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора гр.Стара Загора, ул."Захари Стоянов"14, е.1, ап. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран градски транспорт на Бургас BG161PO001-1.5.01-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз