Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 825263216 СД "Коско - Костадинов и СИЕ"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Карлово 4300 Карлово ул. Васил Кирков 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Карлово BG161PO001-1.1.11-0013-C0001
Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Помощ в дома” в община Копривщица BG051PO001-5.1.04-0128-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз