Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201945462 Лексингтън Мениджмънт Сервисиз EООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Г.С.Раковски 76, ет. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Оптимизиране структурата и работата на Общинска администрация Дулово за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции BG051PO002-1.1.04-0044-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз