Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176382071 ЕТ „Проектстрой-Петър Петров”
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово м. Колева Ливада 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане и функциониране на областен информационен център в Oбщина Габрово BG161PO002-3.3.02-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз