Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121797625 "ЕСТЕРВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Димитър Греков"1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване условията на труд на работни места в "ЕЛУКС" ООД BG051PO001-2.3.02-0023-C0001
"Подобряване условията на труд в "АК МАГНИТ" АД" BG051PO001-2.3.03-0756-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз