Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176114502 Консорциум "Арсов Начев Ганева и фондация Институт за европейски проекти"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Шипка" № 36, ет. 3, п.к.1504
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Популяризиране на предимствата за инвестиране в България" BG161PO003-4.1.01-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз