Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126667607 "Вертикал 1" ЕООД
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково гр. Хасково, бул. "България" №186, вх. Б, ет. 4, ап. 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград BG161PO001-3.1.03-0043-C0001
Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр. Хасково BG161PO001-1.1.12-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз