Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108687864 "Орием Комерс" ООД
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6649 Резбарци с. Резбарци, общ. Кърджали, ул. "Митко Палаузов" 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали BG161PO001-1.1.09-0029-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз