Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200575540 Еко-Рай-Консулт ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, р-н Оборище, ул. В.Търново
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Враца - врата към древността BG161PO001-3.2.02-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз