Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102805163 ФАКТОР 2002 ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас гр. Бургас, ж.к. "Лазур", бл.66, вх.В, ет.4, ап.12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ "д-р Петър Берон" гр.Болярово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-4.1.03-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз