Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126085239 ЕТ «Рони- Димитрина Йовчева»
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково гр.Хасково ул.” Михаил Герджиков„ 11, ет.2, №11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социално предприятие "Зелен свят в община Маджарово" BG051PO001-5.1.02-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз