Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 119636376 Геоводпроект ООД
Седалище Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 Сливен гр.Сливен ул."Хаджи Димитър" 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция, обновяване и оборудване в подкрепа на създаване на МЦ в община Котел BG161PO001-4.1.05-0010-C0001
«Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр.Петрич,община Петрич» BG161PO001-1.4.09-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз