Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831390307 Флорекс ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Лозенец № 24-34, вх . В, ет. 6, ап. 54
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи чрез създаване на социално предприятие в община Попово" BG051PO001-5.1.02-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз