Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175457932 Международна банка за възстановяване и развитие
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Драган Цанков 36
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България" BG161PO004-5.0.01-0078-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз